Giỏ hàng

Quy chế hoạt động

1. Tên miền website Thương mại Điện tử là: https://articus.vn/. Website Giao dịch Thương mại Điện tử (TMĐT) articus.vn này là do Công ty CP ATC Furniture thành lập và quản lý. Website giao dịch TMĐT là nơi bán hàng trực tuyến các sản phẩm, dịch vụ mà Công ty CP ATC Furniture phân phối và cung cấp ra thị trường.

2. Địa chỉ bán hàng trực tuyến: https://articus.vn/. Ngoài địa chỉ trên, website bán hàng TMĐT https://articus.vn/ không có bất kỳ địa chỉ giao dịch nào khác.

3. Lĩnh vực hoạt động của website bán hàng TMĐT:

- Bán buôn các loại hàng hóa liên quan đến lĩnh vực nội thất, ngoại thất như bàn, ghế, giường, tủ, đồ trang trí (chậu cây, đồng hồ).

- Bán buôn hàng hóa và cung ứng dịch vụ mà pháp luật cho phép;

- Việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử còn phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó.

- Website không được phép đăng tin mua bán các hàng hóa, cung ứng dịch vụ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật.