Giỏ hàng

Chủ sở hữu

Tên đơn vị: Công ty CP ATC Furniture. Articus 2020

Số ĐKKD: 0304431223.

Đăng kí lần đầu: Ngày 14 tháng 04 năm 2009.

Đăng kí thay đổi lần thứ: 4, ngày 02 tháng 10 năm 2018.

Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh - Phòng Đăng Kí Kinh Doanh.

Địa chỉ liên hệ: 459 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10. SĐT: 028 3755 1541